อุทยานแห่งชาติภาคใต้

อัพเดทข้อมูลโดยตรงจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

จองบ้านพักอุทยานกรมอุทยานแห่งชาติ...

  

                    ชื่อ อุทยานแห่งชาติ

       พื้นที่(ไร่)

        จังหวัด

อุทยานแห่งชาติ เขาพนมเบญจา

31,325

กระบี่

อุทยานแห่งชาติ ธารโบกขรณี

65,000

กระบี่

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะลันตา

83,750

กระบี่

อุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา (เกาะพีพี)

243,725

กระบี่

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร

197,852

ชุมพร

อุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม

144,300

ตรัง

อุทยานแห่งชาติ เขานัน

256,121

นครศรีธรรมราช

อุทยานแห่งชาติ เขาหลวง

356,250

นครศรีธรรมราช

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกโยง

128,125

นครศรีธรรมราช

อุทยานแห่งชาติ หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้

197,500

นครศรีธรรมราช

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกซีโป

180,518

นราธิวาส

อุทยานแห่งชาติ บูโด-สุไหงปาดี

213,125

นราธิวาส

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกทรายขาว

43,482

ปัตตานี

อุทยานแห่งชาติ เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

            45,000

พังงา

อุทยานแห่งชาติ เขาหลัก-ลำรู่

78,125

พังงา

อุทยานแห่งชาติ ศรีพังงา

153,800

พังงา

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน

80,000

พังงา

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์

84,375

พังงา

อุทยานแห่งชาติ อ่าวพังงา

250,000

พังงา

อุทยานแห่งชาติ เขาปู่-เขาย่า

433,750

พัทลุง

อุทยานแห่งชาติ สิรินาถ

56,250

ภูเก็ต

อุทยานแห่งชาติ บางลาง

163,125

ยะลา

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกหงาว

417,500

ระนอง

อุทยานแห่งชาติ ลำน้ำกระบุรี

100,000

ระนอง

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะพยาม

222,938

ระนอง

อุทยานแห่งชาติ แหลมสน

196,875

ระนอง

อุทยานแห่งชาติ เขาน้ำค้าง

132,500

สงขลา

อุทยานแห่งชาติ สันกาลาคีรี

134,599

สงขลา

อุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา

931,250

สตูล

อุทยานแห่งชาติ ทะเลบัน

63,550

สตูล

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะเภตรา

308,988

สตูล

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง

63,750

สุราษฎ์ธานี

อุทยานแห่งชาติ แก่งกรุง

338,125

สุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติ เขาสก

2,296,880

สุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติ คลองพนม

256,500

สุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติ ใต้ร่มเย็น

265,625

สุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกธารเสด็จ

42,750

สุราษฎร์ธานี